Minimog Preloader
Gratis stroom verbruiken in de avonduren én het overvolle stroomnet verlichten? Ontdek onze A-merk thuisbatterij!

Privacybeleid

Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en beschermen. Wij wijzen u erop dat dit beleid regelmatig geactualiseerd kan worden. Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via contact@energielabela.nl

Laatste update: januari 2023

(1) De informatie die wij verzamelen
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen, bewaren en gebruiken:

 1. identiteitsgegevens waaronder uw voornaam, achternaam, gebruikersnaam of andere identificator, titel.
 2. contactgegevens waaronder uw thuisadres, e-mailadres en telefoonnummers.
 3. transactiegegevens waaronder gegevens over de producten en diensten die u van ons gekocht heeft of overweegt te kopen.
 4. technische gegevens waaronder uw internetprotocol (IP) adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, instellingen en locatie van uw tijdzone, browser plug-ins (type en versies), besturingssysteem en platform of andere technologie op de apparatuur die u gebruikt om deze website te bezoeken.
 5. profielgegevens waaronder informatie over uw elektriciteitsgebruik.
 6. gebruiksgegevens waaronder informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.
 7. marketing- en communicatiegegevens waaronder uw marketingsvoorkeuren van ons en onze derden en uw communicatievoorkeuren.

(2) Cookies

EnergielabelA.nl kan cookies op uw computer opslaan en er toegang toe verkrijgen. Een cookie is een stukje code waarmee de webserver de activiteit van een webbrowser kan identificeren en volgen. Ze worden veelvuldig gebruikt om websites (beter) te laten functioneren en om informatie te verschaffen aan de eigenaren van een website. Wij kunnen zowel sessie-cookies als permanente cookies gebruiken op onze websites.

Sessie-cookies worden van uw computer verwijderd zodra u uw browser sluit. Permanente cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat ze worden gewist of een bepaalde verloopdatum bereiken.

Uw webbrowser geeft u de keuze om cookies al dan niet toe te staan. De standaardinstelling van uw browser is om cookies te accepteren, maar dit kunt u aanpassen. Raadpleeg voor verdere informatie het help-menu van uw browser of de websites www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.

EnergielabelA.nl gebruikt een sessie-identiteitscookie zoals PHPSESSID om uw huidige gebruikerssessiestatus op onze websites bij te houden.

Google Analytics

Onze websites maken ook gebruik van Google Analytics om de prestaties van onze website te volgen en om ons in staat te stellen uw online ervaring te optimaliseren. Meer informatie over deze cookies vindt u
hier: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies

(3) Gebruik van uw persoonsgegevens

EnergielabelA.nl en verzamelt en bewaart informatie over personen uitsluitend voor de eigen bedrijfsdoeleinden en overeenkomstig de relevante nationale wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Wij geven deze persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, of indien die derden een dienst voor ons in verband met onze bedrijfsuitoefening uitvoeren. Wij kunnen u af en toe informeren over evenementen, nieuwe producten en aanbiedingen. Stuur een e-mail naar contact@energielabela.nl als u zulke informatie liever niet ontvangt.

Alle informatie die u instuurt, zal zolang u gebruikt maakt van de diensten en systemen die op de website aangeboden worden door EnergielabelA.nl bewaard worden.

Persoonlijke informatie die via deze website ingezonden wordt, zal gebruikt worden voor de doeleinden die in dit beleid of op relevante delen van de website vermeld staan. Uw persoonlijke informatie kan deels of in het geheel zo nodig door ons gebruikt worden om u de beste service en ervaring op onze websites te bieden. Met name kan de informatie die we over u bewaren gebruikt worden voor de volgende redenen:

 1. om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest effectieve manier aan u en uw computer aangeboden wordt.
 2. om u van informatie, producten of diensten te voorzien waar u ons om gevraagd heeft of waarvan wij denken dat u daar interesse in zou hebben, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 3. om onze verplichtingen na te komen die voortkomen uit eventuele contracten die tussen u en ons afgesloten zijn.
 4. zodat u de interactieve onderdelen van onze dienst kunt gebruiken, indien u daarvoor kiest.
 5. om u op de hoogte te brengen van veranderingen in onze dienstverlening.
 6. om derden statistische informatie te verschaffen over het gebruik van onze website, maar deze informatie zal niet worden gebruikt om individuele gebruikers te identificeren.
 7. voor onze interne administratie.

Mocht u persoonlijke informatie voor publicatie verzenden, dan publiceren en gebruiken we die informatie alleen in overeenstemming met de toestemmingsvoorwaarden die u ons gegeven heeft.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden voor directe marketingdoeleinden verstrekken.

(4) Websites en diensten van derden

EnergielabelA.nl kan gebruik maken van diensten van derden, bijvoorbeeld voor uitvoering van betalingen, aflevering van verkochte goederen, levering van zoekfunctionaliteiten, reclame en marketing. Verleners van dergelijke diensten zullen toegang hebben tot bepaalde persoonlijke gegevens van gebruikers van onze website. Deze derden gebruiken deze informatie uitsluitend om de diensten te verrichten waarvoor EnergielabelA.nl hen ingeschakeld heeft. Het gebruik ervan voor andere doeleinden is strikt verboden. Ook dient alle informatie die door derden bewerkt wordt overeenkomstig dit privacybeleid en de Wet bescherming persoonsgegevens behandeld worden.

(5) Toegang tot persoonsgegevens

Wij kunnen onze werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers, leveranciers of onderaannemers informatie over u geven voor zover dit redelijkerwijze noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit privacybeleid aangegeven staan.

Wij kunnen ook toegang tot uw persoonsgegevens geven:

 1. wanneer dat wettelijk vereist wordt.
 2. in verband met eventuele (aanstaande of verwachte) gerechtelijke procedures.
 3. teneinde onze wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of zeker te stellen (waaronder informatieverstrekking aan derden voor fraudepreventie of beheersing van kredietrisico’s).
 4. aan de (mogelijke) koper van een bedrijf(sonderdeel) of activum dat wij (overwegen te) verkopen.
 5. aan eenieder waarvan we in redelijkheid verwachten dat hij verstrekking van betreffende persoonsgegevens gerechtelijk zal proberen af te dwingen, waarbij wij in redelijkheid menen dat de vordering daartoe toegewezen zal worden.

Buiten de situaties die in dit privacybeleid vermeld staan, zullen wij uw informatie niet aan derden verstrekken.

(6) Internationale gegevensoverdracht

Door ons verzamelde persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en bewerkt in, en verzonden worden tussen de landen waarin wij werkzaam zijn om de informatie in overeenstemming met dit privacybeleid te kunnen gebruiken.

Gegevens die u verschaft kunnen worden overgebracht naar landen waar de wettelijke bescherming van persoonsgegevens niet gelijkwaardig is aan die in de Europese Economische Ruimte.

Persoonlijke informatie die u verstrekt voor publicatie op onze website, komt bij publicatie via het internet potentieel wereldwijd beschikbaar. We kunnen gebruik of misbruik van die informatie door derden niet verhinderen.

U stemt uitdrukkelijk in met de hier genoemde overdracht van persoonlijke gegevens.

(7) Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens tegen verlies, misbruik of wijzigingen te beschermen.

Wij bewaren alle persoonlijke gegevens die u verschaft op servers die met toegangscodes en een firewall beveiligd zijn. Alle elektronische transacties die u van ons ontvangt of naar ons verstuurt, worden versleuteld door middel van SSL-technologie.

Gegevensoverdracht via het internet is inherent onveilig en wij kunnen de veiligheid van gegevens die via het internet verzonden zijn dan ook niet garanderen.

Het is uw verantwoordelijkheid om uw toegangscode(s) en gebruikersgegevens vertrouwelijk te houden. Wij vragen u nooit om uw toegangscode(s), behalve bij het inloggen op onze website.

(8) Uw rechten

U heeft een aantal rechten die verbonden zijn aan uw persoonsgegevens en wat ermee gebeurt. U heeft recht op:

 • een eerlijke, rechtmatige en transparante verwerking van uw gegevens
 • informatie over hoe uw persoonsgegevens gebruikt worden, bijvoorbeeld via dit privacybeleid
 • toegang tot uw persoonsgegevens die wij bewaren
 • het corrigeren van eventuele fouten in uw persoonsgegevens
 • het verwijderen van persoonsgegevens over u in bepaalde situaties, als wij geen goede reden kunnen geven om deze te blijven verwerken
 • overdracht van uw persoonsgegevens naar uzelf of een andere dienstverlener in een eenvoudig, gestructureerd formaat
 • weigering van verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden
 • weigering aan deelname aan automatische beslissingen die wettelijke gevolgen hebben voor u of die u op soortgelijke wijze significant raken
 • weigering van voortdurende verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde andere omstandigheden
 • het beperken of tijdelijk stoppen van verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden

U kunt meer over uw rechten lezen, waaronder de omstandigheden waarin deze van toepassing zijn, in de leidraad van de Britse Information Commissioner’s Office
(ICO). https://ico.org.uk/for-the-public. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over ons gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kan via de website van de ICO https://ico.org.uk/concerns of door te bellen met telefoonnummer +44-1625-545700. Als u iets met ons wilt bespreken over uw rechten, neem dan contact met ons op contact@energielabela.nl

(9) Websites van derden

Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of werkpraktijken van websites van derden.

(10) Data controller

De gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor de informatie die op deze website verzameld wordt, is EnergielabelA.nl B.V., bedrijfsnummer 89110625.